กำพล วัชรพล ยอดคนต้นแบบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

“ คุณกำพล วัชรพล ถือว่าเป็นยอดคนเลยเท่าที่ผมเคยเจอมา ทั้งในชีวิตการทำงาน ทั้งที่เคยเจอข้างนอก คุณสมบัติสำคัญของท่าน ท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตาสูงสุดทีเดียวเท่าที่ผมเคยเจอมา อย่างเช่น ลูกน้องอยู่ข้างใน เมื่อก่อนมีบ้านพักในโรงพิมพ์ คล้ายๆ เป็นเรือนแพ ตอนหลังมีความจำเป็นต้องเอาพื้นที่ไปทำโรงกระดาษ ก็ย้ายไปปลูกแฟลตข้างนอก ฝั่งตรงข้ามโรงพิมพ์ 80 ยูนิต

สำหรับลูกน้องที่มีครอบครัวแล้ว ให้ไปซื้อบ้าน 10 หลัง ฝั่งตรงข้ามโรงพิมพ์ ให้ลูกน้องผ่อน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

นอกจากนี้แล้ว ยังสนับสนุนให้ทุนไปเรียนหนังสือ บางคนส่งไปเรียนถึงต่างประเทศ ได้ปริญญาโทกลับมาก็ยังมี ก็เป็นที่มาของการให้เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาของลูกพนักงาน ก็ยังมีมาถึงทุกวันนี้” มานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการนสพ.ไทยรัฐ กล่าว


สกู๊ปพิเศษ