กำพล วัชรพล โมเดล “อิสระ” ห้าม “อามิสสินจ้าง” สร้างจุดแข็งไทยรัฐ

“นับตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่กับท่านก็ 40 กว่าปีแล้วที่มาอยู่ไทยรัฐ คำแรกเลยที่ท่านบอกไว้ คุณจะเขียนอะไรก็ได้ ที่คุณอยากเขียน ขออย่าไปแตะต้องสถาบันหลักที่คนไทยให้ความเคารพนับถือ นอกนั้นคุณเขียนได้หมด คุณจะเขียนว่าใคร คุณจะมีความคิดอย่างไรก็เขียนได้

ผมขอไว้อย่างเดียวว่า อย่าไปรับอามิสสินจ้างใคร หรืออย่าไปรับซองขาว ในสมัยนั้นเขาจะเรียกกันว่าอย่าไปรับซองขาวจากใครๆ จากนั้นแล้วคุณแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลย ผมจะไม่มาขอว่าคุณควรจะเขียนอะไร และผมจะไม่มาบอกว่าคุณต้องเขียนนั่นเขียนนี่ หรือจะห้ามไม่ให้เขียนนั่นเขียนนี่ คุณเขียนได้ทุกอย่าง นั่นคือสิ่งที่ท่านบอกผมไว้

และก็บอกกับคอลัมนิสต์ทุกคนในลักษณะนั้น จนเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมของนสพ.ไทยรัฐว่า ใครคิดอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น ใครมองอย่างไรก็แสดงออกความคิดเห็นอย่างนั้น ทำให้มีความคิดหลากหลายเกิดขึ้นในนสพ.ไทยรัฐมาตั้งแต่ 40 กว่าปีก่อนโน้นแล้ว” สมชาย กรุสวนสมบัติ  ซูม เหะหะพาที คอลัมนิสต์ นสพ.ไทยรัฐ กล่าว


สกู๊ปพิเศษ