โรงเรียนไทยรัฐวิทยา


สานต่อเจตนารมณ์ “กำพล วัชรพล” สร้างคนดีเพื่อสังคม

ไทยรัฐวิทยา จาก 101 เป็น 111 แห่ง สานต่อเจตนารมณ์ “กำพล วัชรพล” สร้างคนดีเพื่อสังคม

คำสนทนาที่ “กำพล วัชรพล” มีต่อคนใกล้ชิดเสมอเรื่องหนึ่งคือ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ตลอดเส้นทางระหว่างสร้างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สนับสนุนเงินทุนสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จนกระทั่ง “กำพล” จากไป ได้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไว้แล้วถึง 101 แห่ง ในปี พ.ศ.2539

"อยากขอความร่วมมือครูทั้งหลาย ให้สอนเด็กให้เป็นคนดี ต่อไปภายหน้า ถ้าพบคนดีๆ ทำประโยชน์แก่สังคมที่ไหน และถ้าถามและได้รับคำตอบว่าเมื่อเล็กๆ เคยเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วผมจะมีความสุขมาก”

นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ที่ทำงานใกล้ชิดกับ “กำพล” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 บอกเล่าถึงเจตนารมณ์ของ “กำพล” ที่ได้ยินอยู่เสมอ

เมื่อถึงเวลาโอกาสสำคัญ ในวาระ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” ได้รับการประกาศยกย่องเป็น "บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและการสื่อสาร" จากยูเนสโก คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ภรรยาที่เคียงข้าง “กำพล” เสมอ ในฐานะประธานมูลนิธิไทยรัฐ จึงขอสานต่อเจตนารมณ์ของ “กำพล” ด้วยการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก 10 แห่ง 10 จังหวัด ในช่วง พ.ศ.2561-2562 ดังนี้

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.