ไทยรัฐกรุ๊ปเตรียมส่งมอบ อาคาร “๑๐๐ ปีกำพล วัชรพล” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑

ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป พร้อมส่งมอบ อาคาร “๑๐๐ ปีกำพล วัชรพล” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งนางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีพื้นที่ขนาด 23 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ในระดับชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูจำนวน 17 คน นักเรียน 316 คน

ปี 2560 นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป จึงมีนโยบายที่จะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง และได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว)” ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” เป็นเงินทั้งสิ้น 4,656,000 บาท และในวันที่ส่งมอบก็จะบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ ด้วย

โรงเรียนบ้านทุ่งนางแก้ว มีพื้นที่ 23 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512
โรงเรียนบ้านทุ่งนางแก้ว มีพื้นที่ 23 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) จังหวัดสตูล นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่ 9 ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ และเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่จะเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และจะดำเนินการแห่งอื่นๆ ให้แล้วเสร็จครบ 10 โรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาส นายกำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) แห่งนี้ ได้กำหนดพิธีเปิดและส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดย นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ และนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมมอบเงินในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๑๑๑

เมื่อโรงเรียนแห่งนี้ส่งมอบให้กับทางราชการแล้ว มูลนิธิไทยรัฐก็จะเข้าไปสนับสนุนและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นๆ.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.