ไทยรัฐส่งมอบ “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙

คณะของกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่ 8 ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ และเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เฉลิมฉลองในโอกาส นายกำพล วัชรพล ได้รับยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เวลา 10.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมคณะของกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ เดินทางมาเพื่อทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รอง ผวจ.พะเยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ และกล่าวมอบ “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” จากนั้น ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรับมอบอาคารดังกล่าว พร้อมกับทำพิธีเปิดป้าย “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” ท่ามกลางประชาชน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 200 คน

หลังจากนั้นทาง มูลนิธิไทยรัฐ ได้ทำบันทึกลงนาม (MOU) ไว้ให้ทั้งสองฝ่าย คณะกรรมการฯ ได้เดินตรวจดูอาคารสถานที่ในโรงเรียน

นายพิชิต เตชะนา อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านร่องส้าน เผยว่า ตนเองและชาวบ้านได้ทำเรื่องขอเข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อที่จะนำโรงเรียนแห่งนี้พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน รวมถึงงบประมาณสนับสนุนต่างๆ จาก มูลนิธิไทยรัฐ ตั้งแต่ ปี 2561 จนได้รับเลือก ตนเองและชาวบ้านต่างดีใจเป็นอย่างมากที่โรงเรียนชนบทจะได้พัฒนาก้าวไกลต่อไปในอนาคต

ด้าน นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวว่า เงินที่ลงมาสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้น เป็นเงินที่มาจากรายได้ของ นสพ.ไทยรัฐ ที่แบ่งรายได้มาพัฒนาการศึกษา

“จุดเด่นของเรานั้น มีอยู่ 2 วิชาคือ วิชาหน้าที่พลเมือง และวิชาสื่อสารมวลชน ที่จะทำให้เด็กรู้จักหน้าที่และสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการรับส่งข่าวสารต่างๆ ในโลกปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล”

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านร่องส้าน หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้รับการจัดสรรที่ดิน 29 ไร่ ตามโครงการพัฒนาที่ดินผืนใหญ่ร่องส้าน เพื่อรองรับนักเรียนที่อพยพตามผู้ปกครองซึ่งไม่มีที่ทำกินให้เข้ามาอาศัยจากภาคอีสาน ชาวพื้นเมืองและชาวเขาเผ่าม้ง เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2513 ในระดับชั้นประถมปีที่ 1-4 มีนักเรียน 182 คน ในปีการศึกษา 2514 ได้รับการจัดสรรสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ต่อเติม ตลอดจนมีการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบตามลำดับ ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูจำนวน 35 คน นักเรียน 604 คน

ปี 2560 นายกำพล วัชรพล อดีต ผอ.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้บริหารไทยรัฐ จึงมีนโยบายที่จะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก 10 แห่ง และได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านร่องส้าน เข้าโครงการ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562

โดยทาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร เป็นเงินทั้งสิ้น 4,770,000 บาท และในวันที่ส่งมอบก็จะบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ ด้วย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) จ.พะเยา นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่ 8 ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ และเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่จะเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และจะดำเนินการแห่งอื่นๆ ให้แล้วเสร็จครบ 10 โรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาส นายกำพล วัชรพล ได้รับยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.