ยกย่องกําพล ตัวอย่าง 3 ด้าน (คลิป)

นพ.ประเวศ เชิดชู ชี้อนาคตประเทศ

ไทยรัฐจัดยิ่งใหญ่ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” หมอประเวศเชิดชูเป็นผู้สร้างพลังแผ่นดิน เป็นตัวอย่างการปลุกจิตสำนึกของคนจนให้เป็นคนเก่ง ทำธุรกิจเพื่อพัฒนาประเทศและมีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ขณะที่หลายฝ่ายยกย่องมีคุณูปการต่อการศึกษาไทยสร้างโอกาสที่เท่าเทียม สอนคนดีมีคุณธรรม พร้อมชื่นชมเป็นผู้มีหัวใจแห่งการให้ที่ก่อเกิดความยั่งยืน ขณะที่สาวปริญญาเอกรั้วธุรกิจบัณฑิตย์คว้าวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล “กำพล วัชรพล” ประกาศมอบเงินรางวัล 2 แสน ให้องค์กรสื่อสนองเจตนารมณ์เจ้าของรางวัล

เวียนมาบรรจบอีกปีสำหรับวันที่ 27 ธันวาคม ที่ถือเป็นวัน “กำพล วัชรพล” โดยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี-รังสิต กทม. มูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดงาน “วันกำพล วัชรพล” ขึ้นปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสาร มวลชน ประจำปี 2561-2562 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาลของนายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี มีคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ นายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายวัชร วัชรพล ประธานกรรมการบริหาร บจก.เทรนด์ วีจี 3 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับผู้มาร่วมงาน บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก เริ่มจากการนำเสนอกวีนิพนธ์ของ 2 ศิลปินแห่งชาติ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ต่อด้วยการแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ภาค

คุณหญิงกัลยากล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า นายกำพลเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีคุณูปการต่อวงการศึกษาของไทยอย่างยิ่ง ในการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ทำให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทัดเทียมกับเยาวชนที่อยู่ในเมือง เป็นการแบ่งเบาภาระของกระทรวงศึกษาธิการกับรัฐบาลได้อย่างมาก เพราะสร้างโรงเรียนถึง 111 โรง ทั้งตั้งมูลนิธิไทยรัฐคอยดูแลโรงเรียน ที่สำคัญไปกว่านั้นคือได้ช่วยพัฒนาศักยภาพของครู เพิ่มวิชาพลเมืองดีกับวิชาความรอบรู้สื่อมวลชนให้นักเรียนไทยรัฐวิทยาได้มีความรู้พิเศษจากนักเรียนโรงเรียนอื่นๆรู้สึก ซาบซึ้งใจกับคำกล่าวในงานวันกำพล วัชรพล ที่ว่า “ไทยรัฐวิทยาสอนคนดีมีคุณธรรม” และ “หยดน้ำใจไทยรัฐสู่เยาวชน” และตนดีใจเป็นพิเศษที่ศิษย์เก่าของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่เรียนสำเร็จแล้วได้ทำความดีจนได้รับการยกย่องจากสังคมและหน่วยงานต่างๆ ทั้งยังกลับมาช่วยผลิตคนดีเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

จากนั้นนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล ได้มอบรางวัล “กำพล วัชรพล” วิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 เรื่อง “การกำหนดแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมสำหรับนักข่าวพลเมืองยุคสื่อสังคมออนไลน์” ของ น.ส.พรรณี อมรวิพุธพนิช นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมเงินรางวัล 2 แสนบาท และมอบรางวัลเรียงความนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เรื่อง “กำพล วัชรพล บุคคลสำคัญของโลก” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล ทั้งยังมอบประติมากรรมรูปปั้นเหมือนนายกำพล วัชรพล หนังสือและแสตมป์ที่ระลึก เพื่อนำไปจัดไว้ในห้องเกียรติยศนายกำพล วัชรพล ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ โดยมีนายสวาสดิ์ ขนานใต้ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศเป็นผู้รับมอบ ตามด้วยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น และครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2562 รางวัลศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น จำนวน 20 คน รางวัลศิษย์เก่าผู้มีจิตวิญญาณไทยรัฐวิทยา ซึ่งเมื่อเรียนสำเร็จแล้วได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยคุณหญิงกัลยาเป็นผู้มอบ

ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ชีวิตกำพล วัชรพล ชี้ทิศทางอนาคตของประเทศไทย” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กล่าวตอนหนึ่งว่า กำพล วัชรพล กำเนิดจากครอบครัวยากจน มีการศึกษาในโรงเรียนน้อยแต่ประสบความสำเร็จสูง เป็นผลจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และได้บำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมจนได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ชีวิตท่านเป็นตัวอย่างให้เรียนรู้ในหลายมิติ ช่วยชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทยใน 3 ด้าน คือ

1. การกระตุ้นสำนึกในศักดิ์ศรี และศักยภาพในความเป็นมนุษย์ของคนยากจนทั้งประเทศ ท่านเป็นตัวอย่างในการปลุกจิตสำนึกคนจน เป็นคนเก่งได้ แม้การศึกษาน้อย ถ้าใช้ศักยภาพบากบั่นทำงานก็สามารถมีความเจริญสูงสุดระดับโลก 2.ชี้ทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้สร้างคนไทยให้เป็นคนเก่งทั้งประเทศ ท่านเป็นตัวอย่างของคนเก่งด้วยการเรียนรู้ในฐานการทำงานที่เรียกว่า Work-based learning เป็นการเรียนจากประสบการณ์จริงไม่ใช่จากตำรา ต่างจากการเรียนในสถานศึกษาที่แยกชีวิตกับการศึกษาออกจากกัน ทำให้ระบบการศึกษาใน 1 ศตวรรษที่ผ่านมาเป็นปัจจัยใหญ่ที่ทำให้ชาติอ่อนแอทุกทาง และ 3. ภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนา ท่านเป็นตัวอย่างของคนทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ และมีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ เพียง 3 ประการที่ยกมานี้ ก็สามารถสร้างพลังทางสังคม พลังทางปัญญา และพลังทางการจัดการ เป็นพลังแผ่นดินอย่างมหาศาลในการสร้างสรรค์ ประเทศ อันเป็นความฝันสูงสุดของ กำพล วัชรพล สามัญชนคนสำคัญของโลก

น.ส.พรรณี อมรวิพุธพนิช กล่าวว่า ดีใจมากไม่คาดคิดว่าจะได้รางวัลนี้ ตั้งใจว่าเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับมอบให้กับมูลนิธิหรือองค์กรที่ทำงานด้านสื่อมวลชน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อ รวมถึงการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเจตนาของ ผอ.กำพล และมูลนิธิไทยรัฐ สำหรับวิทยานิพนธ์นี้เป็นการค้นหาคำตอบสำหรับสังคมปัจจุบันที่สื่อภาคประชาชนหรือประชาชนทั่วไป ที่กำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทในการนำเสนอข่าวในฐานะนักข่าว จะมีแนวทางปฏิบัติหรือจริยธรรมสำหรับนักข่าวพลเมือง โดยต้องรายงานข่าวที่มีคุณภาพ ถูกต้องและรอบด้าน รวมถึงการไม่สร้างข่าวปลอมหรือการกุข่าวที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์ ใช้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้ เคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

ด้านศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น นายประหยัด นันทศีล ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6 จ.อ่างทอง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และยังเป็นคนไทยที่ได้เดินทางไปร่วมสำรวจทวีปแอนตาร์กติก กับทีมนักสำรวจของประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2560 กล่าวว่า เข้ามาเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 อ่างทอง ปี 2527 ชั้นป.3 โดยครอบครัวซึ่งอยู่จังหวัดน่านส่งมาอยู่วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 อ่างทองก็อยู่ในบริเวณวัด เด็กวัดส่วนใหญ่เรียนที่นี่ ตนเรียนถึงชั้น ป.6 ทำให้รู้สึกผูกพันเสมือนบ้านหลังที่ 2 เมื่อโตขึ้นจนเป็นนักธรณี ได้เดินทางไปพื้นที่ต่างๆ ได้เห็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีความก้าวหน้าและกระจายโอกาสถึงเด็กเยาวชนในทุกพื้นที่ จึงภูมิใจและขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐที่ได้สร้างโรงเรียนให้กับเด็กเยาวชน โดยเฉพาะ ผอ.กำพล วัชรพล ที่ต้องยกย่องเชิดชูท่านเป็นบุคคลที่มีหัวใจแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะการให้การศึกษาที่เป็นการให้ที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตที่ดีในอนาคต สิ่งที่ ผอ.กำพลสร้างและให้กับทุกคน เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ โรงเรียนไทยรัฐ-วิทยาก็เหมือนต้นไม้ที่ได้ออกดอกผลิตผลออกไป เป็นคนดีสร้างสรรค์สังคม

ศิษย์เก่าอีกคนคือ นายไชยา มิตรชัย หรือเอ พระเอกและเจ้าของคณะลิเกชื่อดัง อีกหนึ่งในศิษย์เก่าไทยรัฐวิทยา กล่าวว่า ตนเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) ซึ่งสร้างในวัดสระแก้ว รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นศรีมากๆ อยากฝากถึงน้องๆไทยรัฐวิทยาทุกคนว่าขอให้ภาคภูมิใจ ที่เราอยู่รั้วโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ขยายมาถึง 111 โรงแล้ว ถือว่าผลิตบุคลากรไปสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติจำนวนมาก ในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล อยากบอกว่า “รักป๊ะกำพลมาก และไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไทยรัฐยังอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศ”

เอ-ไชยายังกล่าวยกย่องนายกำพลด้วยว่า ผอ.กำพล นับเป็นบุคคลที่สร้างรากฐานที่มั่นคงและให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกคน เชื่อว่าที่ไทยรัฐเติบโตมาได้เป็นอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ทำ ได้ให้การศึกษา ให้ความรู้ ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ให้แค่ความรู้กับเด็กยากจน แต่เด็กกำพร้าที่ขาดพ่อขาดแม่ ท่านก็ช่วยและช่วยหลายหน่วยงาน ไม่ใช่แค่โรงเรียน เคยพบกับ ผอ.กำพล ตั้งแต่ครั้งเล่นลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ท่านไปนั่งดูช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่านด้วย ท่านบอกว่า “เด็กคนนี้ดังแน่ๆ” คำพูดนั้นยังติดอยู่ในหูและยังจำภาพนั้นติดตามาถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ท่านจะจากไปแล้ว แต่ท่านก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอ ทั้งขณะนี้ตนยังได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเลือดสีเขียว โดยเป็น ผู้จัดรายการ “เกมต่อชีวิต” ที่ช่องไทยรัฐทีวีด้วย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.