มูลนิธิไทยรัฐ จัดงาน "100 ปีชาตกาล กำพล วัชรพล" มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานวัน "100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล" เพื่อมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่รางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น

วันนี้ 27 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล กำพล วัชรพล สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประกวดวิทยานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นแบบอย่างและถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการรางวัลวิทยานิพนธ์ กำพล วัชรพล ของมูลนิธิไทยรัฐ แถลงว่าคณะกรรมการประกวดวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ส่งเข้าประกวดประจำปีนี้

ทั้งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การกำหนดแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมสำหรับนักข่าวพลเมืองยุคสื่อสังคมออนไลน์" ของ น.ส.พรรณี อมรวิพุธพนิช นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบโดย นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ

อีกทั้ง พร้อมรางวัลประกวดเรียงความดีเด่น เรื่อง กำพล วัชรพล บุคคลสำคัญของโลก แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งถือเป็นปีแรกที่มีการจัดประกวด รวมทั้งมอบประติมากรรมรูปเหมือน นายกำพล วัชรพล และหนังสือที่ระลึกแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ เพื่อนำไปไว้ในห้องเกียรติยศของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 โรงเรียน

นอกจากนี้ มูลนิธิไทยรัฐ ยังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น, ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2562 โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งในงาน ยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ชีวิตกำพล วัชรพล ชี้ทิศทางอนาคตของประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

อย่างไรก็ตาม คุณหญิงคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มอบรางวัลศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดี ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา นับเป็นปีแรกของการมอบรางวัลอีกด้วย.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.