จัดใหญ่ ๑๐๐ ปีชาตกาล “วันกำพล วัชรพล” เฉลิมฉลองบุคคลสำคัญโลกปี 62

เชิดชู 20 ศิษย์เก่าดีเด่นไทยรัฐวิทยา

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ นสพ.ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดงาน วันกำพล วัชรพล พิเศษกว่าทุกปีเนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ประจำปี 2561-2562 และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล โดยในวันดังกล่าวจะจัดให้มีการมอบรางวัลเรียงความนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเรื่อง “กำพล วัชรพล บุคคลสำคัญของโลก”, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ประธานในพิธี ทั้งจะมีปาฐกถาพิเศษโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี เรื่อง “ชีวิตกำพล วัชรพล ชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทย” โดยงานจัดขึ้นวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เวลา 13.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำหรับผลการประกวดเรียงความนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.วิภาดา ไชยต้นเทือก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๐ อ.นาแก จ.นครพนม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ชัชฎาภรณ์ คำสมุทร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๖ อ.แม่จัน จ.เชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.จิราพัชร ดิษฐ์นวล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.อรจิรา รัตนวงค์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด.ญ.จุฑาทิพย์ อินหวัน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด.ญ.กฤติลักษณ์ สุวรรณสนธิ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ อ.สอง จ.แพร่ ด.ญ.นัสริน กำพวน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๗ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ด.ญ.ปิยนันท์ จันทร์เทศ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๐ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ด.ญ.นิชาภรณ์ สว่างแก้ว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๑ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ด.ญ.รุจจิรา เรืองกำเนิด ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด.ญ.ธัญญานุช ปาโสรักษ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๒ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด.ญ.พัชราภรณ์ กาบสนิท ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๖ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ด.ญ.กมลทิพย์ พ่อศรีชา ร.ร.ไทยรัฐ-วิทยา ๑๐๘ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ซูวัยบะห์ เจะการ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ยุวธิดา บุราณรมย์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ อ.สอง จ.แพร่ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ชวภณ คุณิตาเมธี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.เกศรินทร์ ศักดิ์ศรีดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.คำหล้า ลุงหย่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด.ญ.วนิดา แอมมะลิ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด.ช.อนุชิต บุญเสาร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด.ญ.แพรวพรรณ พลเสน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๐ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ด.ญ.พัชรินทร์ แซ่ลิ้ม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด.ญ.นาเดีย ม่าหะหมาด ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๗ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ด.ญ.มณีรัตน์ อินทร์มนทิพย์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๖ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด.ญ.อาทิตยา จันทร์วิเชียร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๖ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด.ญ.อภิชญา นาคะ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ส่วนศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ได้แก่ ผศ.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 1 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายประหยัด นันทศีล ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายไชยา มิตรชัย ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง น.ส.ขวัญเรือน ศรีจันทร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นายอรรถรส จันทร์ชัย ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี น.ส.ดวงมาลัย คล่องดี ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.ดำรงศักดิ์ จันทร์ดี ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๐ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นพ.อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นพ.เจษฎายุทธ ศักดิ์อรุณชัย ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายสมเดช มันเทศสวรรค์ ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๒ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย น.ส.สุดาวรรณ มีบัว ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๘ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช นพ.สมภพ เมืองชื่น ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๖ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี น.ส.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายไพรัช แก้วประดิษฐ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๗ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง นายปิยวัฒน์ ปรมัท ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๐ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม นายธิติ สุวรรณผ่องใส ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ศักดิ์ สืบสาย ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นายเดชาภัทร พุ่มพวง ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๘ อ.งอบ จ.น่าน และ น.ส.วรณัน อนุสามิ ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ จ.ร้อยเอ็ด

และศิษย์เก่าผู้มีจิตวิญญาณไทยรัฐวิทยา เริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นครูใน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตคนดีมีความรู้ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ ได้แก่ นางพเยาว์ มีธรรม ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี น.ส.พรลภัส ธีรโรจน์ไพศาล ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นางนิภาวรรณ ผิวทองงาม ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น.ศ.พัชรินทร์ พรหมศรี ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๓ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะ ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ อ.ควนโพธิ์ จ.สตูล น.ส.ฟาตีเมาะ ราแดง ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี น.ส.สุรีพร จิตต์เอื้อ ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๕ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และนางนันทริน เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.