ราชกิจจาฯ ประกาศ จำหน่ายตราไปรษณียากร ระลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล"กำพล วัชรพล"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสร้าง จำหน่ายตราไปรษณียากร ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายกำพล วัชรพล

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายกำพล วัชรพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากร
ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายกำพล วัชรพล โดยมี ชนิดราคา จำนวนพิมพ์ ขนาด วิธีการพิมพ์ สี บริษัทผู้พิมพ์ และลักษณะ ดังต่อไปนี้

ชนิดราคา จำนวน ๕ บาท ๕๐๐,๐๐๐ ดวง
ขนาด ๔๘ x ๓๐ มม. (วัดจากรอยปรุถึงรอยปรุ)
วิธีการพิมพ์ ลิโธกราฟี่
สี พิมพ์เป็นสีหลายสี

บริษัทผู้พิมพ์ บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย ลักษณะ ภายในตราไปรษณียากรเป็นภาพลายเส้นนายกำพล วัชรพล ประกอบตราสัญลักษณ์องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

ทั้งนี้ ให้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตราไปรษณียากร ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายกำพล วัชรพล

แสตมป์ 5 แสนดวงสุดล้ำค่า รำลึก 100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล บุคคลสำคัญของโลก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.