พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล

องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท 111 แห่ง เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2516-2562 เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกำพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย

อุทิศตนสร้างประเทศแก่สังคมและประเทศชาติ แสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับสะท้อนเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดกว่า 6 ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เป็นที่มาของ “พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล” จัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 โซน...โซน 1 Museum Hall พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล จัดแสดงภาพ และบทประพันธ์กล่าวสดุดีนายกำพล วัชรพล โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ โซน 2 นักสู้สามัญชน...คนของโลก จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญที่องค์การยูเนสโกประกาศเกียรติคุณยกย่องให้นายกำพลเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ประจำปี 2561-2562 โอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล นายกำพล วัชรพล วันที่ 27 ธันวาคม 2562

กำพล วัชรพล เป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้

โซน 3 ชีวิตบนถนนน้ำหมึก จัดแสดงตำนานนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการสื่อมวลชนไทย นายกำพล วัชรพล ในการบุกเบิกสร้างสรรค์หนังสือพิมพ์ เพื่อให้เข้าถึงคนอ่านทุกระดับ จากยุคแรกที่เป็นหนังสือพิมพ์ “ข่าวภาพ” (พ.ศ.2493-2501) หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง (พ.ศ.2502-2505) สู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งมียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ล้านฉบับต่อวัน

จัดแสดงพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในช่วง 6 ทศวรรษ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยุคใหม่ที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมสื่อรูปแบบต่างๆ โซน 4 “หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา” จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อครั้งเสด็จฯไปเปิดอาคารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกำพล วัชรพล ในการให้การศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ เริ่มต้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 จ.ลพบุรี ในปี 2512 จะมีจำนวนครบ 111 แห่งในปี 2562 โซน 5 “เราอยู่ด้วยศรัทธาประชาชน” ทายาทรุ่นต่อมา และคนไทยรัฐยังคงสืบสานปณิธาน

ต่อยอดความคิดของ กำพล วัชรพล ไว้อย่างมั่นคง ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบ พร้อมตอบแทนสังคม อยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทย ดังคำกล่าวของนายกำพล วัชรพลที่ว่า “หนังสือพิมพ์นั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรจะตอบแทนประชาชน”.

“เพลิงพยัคฆ์”

pluengpayak@thairath.co.th

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.