มอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๖ (คลิป)

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการ สํานักอํานวยการ รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษา ด้านนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีรับมอบ อาคาร ๑๐๐ ปี กําพล วัชรพล ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๖ (บ้านนาบัว) จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ในงานนี้มี นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท วัชรพล จํากัด นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุดม สายโท รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายมั่ง บัวคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๖ (บ้านนาบัว) และครู ร่วมพิธี

นายธนากร กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอบคุณ นสพ.ไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนที่เห็นความสำคัญการศึกษาของชาติ โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๖ (บ้านนาบัว) เป็นแห่งท่ี 5 และเป็นหนึ่งใน 10 โรงเรียน ที่นสพ.ไทยรัฐรับเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสท่ี นายกำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และมอบอาคาร “๑๐๐ ปีกำพล วัชรพล” เพื่อใช้ทำกิจกรรมการศึกษาต่อไป 

ด้าน นายมานิจ กล่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา นสพ.ไทยรัฐได้มาสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไว้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 โรง คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (บ้านตลิ่งต่ำ) อ.ลับแล ซึ่งเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นแรก จำนวน 101 โรง เมื่อทางองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการ นสพ.ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนก็มีโครงการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก 10 โรง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง จึงได้มารับฟังความคิดเห็นถึงท่ีโรงเรียนแห่งนี้ และเห็นถึงความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท

นอกจากมอบอาคารแล้ว นสพ.ไทยรัฐ และนายวัชร ได้ส่งมอบเงิน 200,000 บาทเพื่อเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิของโรงเรียนเพื่อนำดอกผลมาใช้จ่าย และยังมีพี่น้องประชาชนได้ร่วมสมทบทุนอีก 10,000 บาท

ขณะที่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจะก้าวผ่านไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วสิ่งสำคัญท่ีสุดคือการสร้างคุณภาพให้เด็กและเยาวชน โดยขณะนี้ในการทำงานของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 2 เรื่อง คือเรื่องความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งทางนสพ.ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐ ได้ตอบโจทย์ให้สังคมคือให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งมีภาคเอกชนไม่มากนักท่ีให้ความสำคัญ และเป็นผู้ใหญ่ใจดีในการพัฒนาด้านนี้.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.