รอง ผวจ.ราชบุรี รับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔

รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมูลนิธิไทยรัฐบริจาคเงินสด 2 แสนตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ก.ย.61 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขามูลนิธิไทยรัฐ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ร่วมงาน

นายชวลิต ประทีป ปลัดอาวุโส อ.จอมบึง กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2562 เป็นปีที่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ จะมีอายุครบ 100 ปี และเป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองตามที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อมวลชน

ด้าน นายมานิจ กล่าวว่า เมื่อนายกำพล วัชรพล ยังมีชีวิตอยู่ นสพ.ไทยรัฐ ได้สร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 101 โรง เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้ว และทางองค์การยูเนสโกมีประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ทางนายวัชรจึงมีดำริท่ีจะก่อสร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นอีก 10 โรง เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง และได้รับ ร.ร.ทุ่งกระถินแห่งนี้ เข้ามาอยู่ในโครงการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ด้วยความยินยอมพร้อมใจของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมทั้งครู ผู้ปกครอง และชุมชน และเปลี่ยนชื่อเป็น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวอีกว่า ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บริจาคเงินจำนวน 4,475,000 บาท เป็นค่าก่อสร้าง “อาคาร ๑๐๐ ปีกำพล วัชรพล” ทั้งนายวัชรได้มอบเงินสดอีก 200,000 บาท เพื่อให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ให้เป็นทุนประเดิม เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปสามารถมาร่วมบริจาค โดยให้ครูกับผู้ปกครองบริหารมูลนิธิกันเอง โดยการนำดอกผลมาใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียน ขณะเดียวกันทางมูลนิธิไทยรัฐก็เข้าให้การดูแล สนับสนุน พัฒนาทั้งด้านวิชาการ โดยมีการจัดทำหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรพลเมืองดี และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา รวมถึงพัฒนาด้านกายภาพอื่นๆ อีกในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 25 โครงการตามแผนพัฒนา เช่นเดียวกับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ เพื่อเติมเต็มทั้งความรู้และความเป็นคนดี

นายวัชร กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติเพราะทราบดีถึงปณิธานของผอ.กำพล ที่อยากมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส ในนามมูลนิธิไทยรัฐ ยินดีอย่างมาก และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐ ที่มีโอกาสมอบสิ่งดีดีตอบแทนสังคม

นอกจากนี้เนื่องในโอกาสผอ.กำพลที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลก ทางมูลนิธิไทยรัฐได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างแรก คือสร้างโรงเรียนเพิ่มอีก 10 โรง จากที่เรามีอยู่แล้ว 101 โรง เมื่อเสร็จโครงการในปี 2562 ก็จะมีจำนวนรวม 111 โรง นอกจากนี้ยังมีการสร้างอนุสรณ์สถานวัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร และมีกิจกรรมอื่นเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอบรมด้านการศึกษาที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ

ส่วน นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ท่านกำพล วัชรพล เป็นบุคคลที่โด่งดังมาก และทาง นสพ.ไทยรัฐ ซึ่งมียอดจำหน่ายมากที่สุดมาโดยตลอด ทาง นสพ.ไทยรัฐ จึงคืนกำไรสู่สังคมด้วยการสร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา และก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐเพื่อช่วยเหลือดูแล ทั้งยังสมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยาของแต่ละโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยสร้างคนดีที่จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ขอบคุณคุณกำพล ลูกหลาน และ นสพ.ไทยรัฐ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ทั้งขอยืนยันว่าจะใช้อาคารเรียนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ และเครือข่ายตลอดไป.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.