ไทยรัฐ มอบ 'อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล' ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓

ไทยรัฐ มอบ 'อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล' ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า) อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี...

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีรับมอบ อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า) อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยมีนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติ

โดย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนที่เห็นความสำคัญการศึกษาของชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2562 เป็นปีที่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ จะมีอายุครบ 100 ปี และเป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองตามที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

ส่วน นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ เผยว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า) เป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ในจำนวน 10 โรงเรียน ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะเพิ่มจำนวนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นเป็นจำนวน 111 โรงภายในปีพุทธศักราช 2562 อันเป็นปีที่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้ นายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและด้านสื่อสารมวลชน จะมีอายุครบ 100 ปี และเป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองตามที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้บริจาคเงินจำนวน 4,516,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปีกำพล วัชรพล เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และในวันนี้ก็จะได้มอบเงินสดอีก 200,000 บาท เพื่อให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยาแห่งนี้ ให้เป็นทุนประเดิม เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปจะมาร่วมบริจาค แล้วให้ครูกับผู้ปกครองบริหารมูลนิธิฯ กันเอง นำดอกผลมาใช้จ่ายบางประการในโรงเรียน

ขณะเดียวกันมูลนิธิไทยรัฐ ก็จะได้เข้ามาให้การอุปการะช่วยเหลือพัฒนา ทั้งด้านวิชาการและด้านกายภาพอื่น ๆ อีกในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 25 โครงการตามแผนพัฒนา เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่น ๆ

ไทยรัฐได้มอบเงินสด 200,000 บาท เพื่อให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา
ไทยรัฐได้มอบเงินสด 200,000 บาท เพื่อให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา

ส่วน นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ที่เยาวชนในท้องถิ่นจะได้มีอาคารเรียนเพิ่มเติมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพียงพอและทันสมัย ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็พยายามสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ แต่ก็สามารถทำให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเท่านั้น ในบางสถานการณ์รัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณด้านการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และครุภัณฑ์ ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาของชาติ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.