โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 บ้านเกาะเต่า ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จากโรงเรียนที่เคยมีถ้ำเป็นห้องเรียน อัตคัดแร้นแค้น วันนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอีกหลายด้าน เพื่อทำให้เด็กๆ เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

“;ในอดีตพื้นที่นี้การศึกษาของเยาวชนของเด็กตำบลในเตาก็ค่อนข้างยากลำบากสักหน่อย ถนนหนทางการคมนาคมก็ไม่สะดวก โอกาสของเด็กในตำบลในเตาที่จะได้เรียนรู้ วิวัฒนาการ สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ เหมือนกับเด็กในเมืองก็ค่อนข้างอัตคัด แร้นแค้น”

พระครูรัตนสิกขการ เจ้าอาวาสวัดในเตา

นี่คือคำบอกเล่าของพระครูรัตนสิกขการ เจ้าอาวาสวัดในเตา ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนในพื้นที่นี้ ที่ปัจจุบันคือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อ 3 จังหวัดคือ จังหวัดตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช

ย้อนหลังไปเมื่อปี 2480 โรงเรียนแห่งนี้ หรือเดิมชื่อโรงเรียนบ้านเกาะเต่า เปิดการเรียนการสอนขึ้นครั้งแรก โดยมีถ้ำเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีเด็กนักเรียนประมาณ 30 คนในชุมชนแห่งนี้

เมื่อปีที่แล้วผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป มีนโยบายจะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก 10 แห่ง และได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเกาะเต่าร่วมในโครงการนี้ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีชื่อ “;อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 5 ล้านบาท

นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) กล่าวว่าถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่นี้ ที่จะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารเครือไทยรัฐกรุ๊ป เตรียมมอบอาคารเรียน “;100 ปี กำพล วัชรพล” ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในวันที่ 18 มิ.ย.2561 เวลา 13.30 น. โดยไทยรัฐกรุ๊ปและมูลนิธิไทยรัฐ เร่ิมต้นการฉลอง “;100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล” และงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.