100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล : ตอนที่ 5 “กำพล” ผู้ให้การศึกษา

นอกจากงานด้านหนังสือพิมพ์แล้ว นายกำพล วัชรพล ยังมีความคิดในการตอบแทนประชาชนที่อุปการะเกื้อหนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ด้วยการสร้างโรงเรียนในท้องที่ห่างไกลความเจริญ เพราะต้องการให้โอกาสเด็กไทยเหล่านั้นได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับเด็กในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะเด็กในถิ่นทุรกันดาร

ต่อมา นายกำพล วัชรพล ได้จัดตั้งมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เมื่อ พ.ศ.2523

นอกจากการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศแล้ว นายกำพล วัชรพล ยังส่งเสริมการศึกษาหลายด้าน เช่น การพัฒนาครูผู้สอนด้วยการจัดวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการให้ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ การให้โอกาสผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ได้ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาในต่างประเทศ และการจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาการสื่อสารมวลชน ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย

รายงานพิเศษ “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.