ยูเนสโก ยกย่อง “กำพล วัชรพล” เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ในการเฉลิมฉลอง “องค์การยูเนสโก” ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “นายกําพล วัชรพล” อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จํานวน 111 แห่งเป็น “บุคคลสําคัญของโลก” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562 และเปิด “พิพิธภัณฑ์นายกำพล วัชรพล” ในวันที่ 19 ส.ค. 62 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงาน

เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกําพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ตลอดกว่า 5 ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จนก้าวไปสู่การมอบการศึกษาด้วยการสร้าง “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา” ทั่วประเทศไทยไทยรัฐออนไลน์จึงรวบรวมไว้ เพื่อรำลึก ....

ด้วยความตั้งใจเพื่อการศึกษาของนายกำพล คือ การสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 101 แห่งทั่วภูมิภาคของไทย ซึ่งนายกำพล กล่าวอยู่เสมอกับนายมานิจว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนผู้มีอุปการะเกื้อหนุน ฉะนั้นจึงขอตอบแทนด้วยโอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ สร้างคนที่มีคุณภาพทั้งเก่ง ทั้งดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและมีระเบียบวินัยมาสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นไป

ทำให้องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารมวลชน ประจำปี พ.ศ. 2561-2562

ข้อมูลในการนำเสนอจากยูเนสโกประเทศไทย ได้กล่าวยกย่องนายกำพลว่า "ในฐานะที่เป็นเจ้าของสื่ออย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" อันเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นอิสระและไม่ขึ้นกับผู้ใดเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุค ค.ศ. 1960 (ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2513) นายกำพลเป็นตัวแทนสื่ออิสระที่เป็นที่รู้จักอย่างดี เขาได้รับพิจารณาให้เป็นผู้บุกเบิกในการสนับสนุนเสรีภาพสื่อ นอกจากนั้น เหล่าบรรณาธิการอาวุโสของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ให้ความช่วยเหลือต่อองค์กรสื่อท้องถิ่น และรวมถึงให้ความรู้ต่อผู้สอนที่มาจากองค์กรการศึกษาด้วย

ต่อจากนั้น ไทยรัฐได้รวมเอาปรัชญาที่ว่า "หนังสือพิมพ์ในการศึกษา" หรือการที่หนังสือพิมพ์เข้าไปมีส่วนในวงการศึกษา (Newspaper in Education : NIE) เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของไทยรัฐ สำหรับเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสด้วย นอกจากนี้ ในปัจจุบันกิจการด้านสื่อที่ตั้งอยู่ในอาเซียน และนักข่าวของสื่อจากประเทศอาเซียนเหล่านั้นเข้าเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของไทยรัฐบ่อยครั้ง รวมทั้งนักหนังสือพิมพ์จากยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาให้มากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสื่อของประเทศไทยและภูมิภาค บางหน่วยงานได้รับโอกาสเข้าศึกษาหลักสูตร หรือฝึกงานเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญและทักษะทางด้านสื่อ และปรับเทคโนโลยีด้านสื่อให้ทันสมัยขึ้น

การที่ นายกำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล เนื่องจากนายกำพล วัชรพล จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งนายกำพล วัชรพล เป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับการประกาศยกย่องในครั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด คุณงามความดีของนายกำพล วัชรพล ก็ยังคงอยู่ตลอดไป.

รายงานพิเศษ “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.