ชื่นชม “กำพล วัชรพล” คุณูปการระดับโลก

เลขาฯ กพฐ.ระบุรังสรรค์ประโยชน์เพื่อชาติ เน้นสร้าง “คนดี-มีความรู้”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 มิ.ย.62 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) โดยนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เป็นผู้ส่งมอบ มี นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายวิทยา ทองโสม ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) และครู-อาจารย์ ร่วมพิธี

นายชัชวาลย์กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านการสื่อสารมวลชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) เป็น 1 ใน 10 โรง ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง ครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของนายกำพล วัชรพล ในปี 2562 และในโอกาสได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล เพื่อใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อไป

ด้านนายมานิจกล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า นอกจาก นสพ.ไทยรัฐ ได้บริจาคเงินจำนวน 4,650,000 บาทเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน และอื่นๆ รวมทั้งมอบเงินสดอีก 200,000 บาท ให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยาแห่งนี้ ทางมูลนิธิไทยรัฐ ยังจะให้การอุปการะช่วยเหลือ พัฒนาด้านวิชาการและอื่นๆ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 25 โครงการ อาทิ โครงการอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาครูผู้สอน โครงการให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

นายมานิจกล่าวด้วยว่า สิ่งที่อยากจะเน้นมากๆ คือ โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้เป็นโรงเรียนสอนคนดีมีความรู้ ซึ่งมี 2 หลักสูตรสำคัญ คือ วิชาหน้าที่พลเมือง เพื่อให้เด็กที่เป็นผลผลิตของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา เป็นพลเมืองดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสามีความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความรับผิดชอบ ส่วนอีกวิชาหนึ่งคือวิชาความรอบรู้เรื่องสื่อมวลชน เพื่อให้รู้ถึงวิธีการทำสื่ออย่างง่ายๆ ผลกระทบของสื่อ รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รวมถึงสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ขณะที่ นายสุเทพ กล่าวว่า การที่ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการ นสพ.ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ สร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา นับเป็นคุณูปการของโลก และได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชน ซึ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยาในปัจจุบันไปไกลกว่าที่คิด เพราะทั้ง 109 โรง นอกจากจะมีความพร้อมในแก่นแท้ทางการศึกษาแล้วยังมีโครงการสนับสนุนด้านต่างๆ อีกกว่า 25 โครงการ รวมถึงการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งสิ่งที่ นสพ.ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐ ทำนี้ นับเป็นการรังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สำหรับที่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) ทาง นสพ.ไทยรัฐได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ซุ้มทางเดิน ห้องสุขา รั้วโรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งมอบเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้วย.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.