วัน "กำพล วัชรพล" บุคคลสำคัญของโลก

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานวัน "กำพล วัชรพล" 27 ธ.ค.นี้ นายกำพล หรือผอ.กำพล เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก 

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานวัน “กำพล วัชรพล” ในวันนี้ (27 ธ.ค.2561) ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 (อาคารกองบรรณาธิการ) เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร กล่าวสุนทรพจน์สดุดีนายกำพล วัชรพล จากนั้น นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวรายงาน

เวลา 13.45 น. เป็นพิธีมอบรางวัลโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2561 โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเวลา 14.00 น. มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปแล้วการศึกษาของไทยจะดีขึ้นอย่างไร” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

สำหรับวิทยานิพนธ์รางวัล "กำพล วัชรพล" ประจำปี 2561 นั้น นายมานิจ  ในฐานะประธานกรรมการรางวัลวิทยานิพนธ์ "กำพล วัชรพล" เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกวดวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน รวมทั้งกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตที่ส่งเข้าประกวดประจำปีนี้ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ยังไม่มีวิทยานิพนธ์ฉบับใด สมควรที่จะได้รับรางวัลกำพล วัชรพล ดังนั้น เมื่อไม่มีวิทยานิพนธ์ฉบับใดสมควรได้รับรางวัลในปีนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดเงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกตัดสินใหม่ สำหรับปี 2562 และจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดวิทยานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นแบบอย่าง และถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ได้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.