มูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสื่อมวลชนศึกษาครูร.ร.ไทยรัฐวิทยา ภาคใต้

มูลนิธิไทยรัฐได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา แก่ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15-18 ต.ค.

มูลนิธิไทยรัฐได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา แก่ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15-18 ต.ค.

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (16 ต.ค.) ที่โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และกล่าวสุนทรพจน์ถึงประโยชน์ในการเรียนรู้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาแก่ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และชมวีดิทัศน์ ๑๐๐ ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล จากนั้นได้เปิดพิธีการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องสื่อมวลชนศึกษากับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้โซเชียลมีบทบาทสำคัญ และเป็นสื่อสาธารณะที่ไปได้รวดเร็วและมีผู้รับสารจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่โลกส่วนตัวของผู้เล่นโซเชียล ต้องระวังเรื่องข้อความ และภาพไม่เหมาะสม และปัจจุบันนี้ไม่ได้แค่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่มีเรื่องกฎหมายและการฟ้องร้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน และหากในการบริหาร การเรียนการสอน หรือมีกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสามารถร่วมส่งกิจกรรมภาพถ่าย ลงตีพิมพ์ไทยรัฐ และออนไลน์ได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร ในชุมชนสู่สาธารณชน ตามหลักสูตรที่ได้สอนด้วย

จากนั้น รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์ กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายและนำปฏิบัติการฝึกทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อ และดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้บรรยายและปฏิบัติการกลุ่ม ฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อให้กับคณะครูที่ร่วมอบรม

นายมานิจ เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องสื่อสารมวลชนให้กับครู เนื่องจากต้องการให้ครูไปถ่ายทอดให้นักเรียน โดยโรงเรียนไทยรัฐได้เพิ่มวิชาสำคัญ 2 วิชา เข้าไปอยู่ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยานั่นคือ วิชาพลเมืองดีกับวิชาความรู้เรื่องสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองวิชานี้ทำให้ ผอ.กำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้นสร้างคนขึ้นมาเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง ทางมูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงได้จัดอบรมคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ไปตามภาคต่างๆ โดยเริ่มต้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และมาภาคใต้ ที่จ.สุราษฎร์ธานี และหลังจากนี้จะไปที่ภาคอีสาน

การจัดฝึกอบรมนี้ ครูจะได้เรียนรู้ถึงวิธีทำสื่ออย่างง่ายๆ ที่ถูกต้อง แต่สิ่งสำคัญต้องการให้ครูได้รับความรู้ในเรื่อง การตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพื่อไปถ่ายทอดให้เด็กนักเรียน เด็กจะได้ไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของสื่อที่ไม่ได้เรื่อง ได้รู้วิธีวิเคราะห์ในการรับข่าวสาร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งพัฒนาให้ครูผู้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอนสู่ห้องเรียนฝึกฝนให้นักเรียนเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตีความเนื้อหาสื่อโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.