"100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล" สานต่อปณิธานสร้างคนดีสู่สังคม เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102

“ผมเรียนมาน้อย ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็ก พอมีฐานะขึ้นมาอย่างนี้ จึงอยากสนับสนุนการศึกษา ช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาส” ...

“ผมเรียนมาน้อย ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็ก พอมีฐานะขึ้นมาอย่างนี้ จึงอยากสนับสนุนการศึกษา ช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาส”

ปณิธานของ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เริ่มต้นเฉลิมฉลอง “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล” โดยเดินหน้าสานต่อปณิธาน นายกำพล วัชรพล ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มเติมอีก 10 โรง จากเดิมที่มีอยู่ 101 โรง รวมเป็น 111 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐได้ส่งมอบอาคารเรียน “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล” ให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนแรกใน 10 โรงเรียนที่จัดสร้างขึ้นใหม่

ทั้งทางมูลนิธิไทยรัฐยังได้มอบเงินเป็นทุนประเดิม จำนวน 200,000 บาท จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) เพื่อให้ผู้ปกครองและชาวบ้านมาร่วมบริจาค ให้ครูกับผู้ปกครองบริหารและนำเงินดอกผลมาใช้ในกิจกรรมบางส่วนของโรงเรียน

โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มี นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ เครือไทยรัฐกรุ๊ป และกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมส่งมอบ และ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ผู้รับมอบ ท่ามกลางสักขีพยานคับคั่ง นับตั้งแต่นายอำเภอห้วยยอด นายสมเกียรติ ดวงมณี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวจังหวัดตรัง

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ในฐานะเจ้าของบ้านขอถือโอกาสขอบพระคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ ได้กรุณาให้เกียรติจังหวัดตรัง เพราะ 10 โรงเรียนที่สร้างใหม่ ในโอกาส 100 ปี ของท่านกำพล วัชรพล จังหวัดตรังได้รับเกียรติเป็นแห่งแรก เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวตรังรู้สึกเป็นเกียรติ และโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการกระจายโอกาส ถึงแม้ว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องโรงเรียนขาดแคลนจะน้อยลงไปก็ตาม แต่ปัญหาที่การศึกษาไทยเผชิญคือคุณภาพ ที่พูดว่าการศึกษาเราล้มเหลวความจริงก็คงจะไม่ทั้งหมด แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการจัดอันดับศักยภาพการศึกษาเราจะติดอยู่ในอันดับหลังๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนอันหนึ่ง

ผมอยากถือโอกาสเล่าว่าได้มีโอกาสไปดูโรงเรียนเพื่อนๆ ในอาเซียน เราพร้อมกว่าทุกประเทศยกเว้นสิงคโปร์ แม้กระทั่งมาเลเซียเองยังต้องแบ่งเด็กเรียนสองรอบ ที่ชัดคือเวียดนามโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองปรากฏว่าเลิกเที่ยงบ่ายมีเรียนอีกรอบเป็นเด็กอีกกลุ่ม เข้าไปดูในห้องเรียนเครื่องมือเครื่องไม้ก็ไม่พร้อม เกือบทุกโรงเรียนต้องเปิดสอนรอบสองเพราะเขาไม่มีเงินสร้างโรงเรียนมากแบบของเรา นี่เป็นเรื่องความพร้อมที่เราเหนือกว่าคนอื่น

เรื่องคุณภาพนั้นมีการพูดถึงมากเรื่องภาษาอังกฤษ การที่คนไทยภาษาอังกฤษไม่ค่อยเด่นเหมือนประเทศอื่นเพราะในอาเซียน 10 ประเทศมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีภาษาตัวเองเหลืออยู่ มีไทย พม่า ลาว เขมร 4 ประเทศเท่านั้น ความเข้มของภาษาอังกฤษเขามีมาแต่เด็กเลย เคยไปคุยกับชาวสวนยางเวลาเขาเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ คล่องยิ่งกว่านักเรียนมหาวิทยาลัยของเรา ดังนั้น เราก็มีจุดอ่อน จุดแข็งอยู่ในตัว แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความเป็นคนที่มีวัฒนธรรมที่พวกเราทุกฝ่ายหวังว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) นี้จะสร้างคนดี

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อช่วงปลายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านองคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย เล่าให้ฟังว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งให้องคมนตรีเข้าเฝ้า พระราชทานคำแนะนำพร้อมพระราชทานเงินก้อนใหญ่ให้ไปทำให้โรงเรียนทั้งหลายสร้างคนดี ไม่ได้รับสั่งถึงคนเก่ง รับสั่งให้สร้างคนดี คงเป็นเพราะประสบการณ์ของพระองค์ท่านที่ครองราชย์มานานเห็นว่าปัญหาบ้านเมืองอยู่ที่คน คนนั้นก็มีทั้งเรื่องความรู้ที่ต้องพัฒนาและมีทั้งเรื่องความเป็นคนดี ที่จะต้องมีหน้าที่ทำงานให้กับบ้านเมือง อย่างที่เราเห็นบ้านเมืองมีปัญหาไม่ใช่เพราะอย่างอื่นแต่เพราะคน

ดังนั้นสำนักงานการศึกษาทั้งหลายจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างคนทั้งมีความรู้ และให้เป็นคนดีควบคู่กันไป โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะได้ประโยชน์กว่าโรงเรียนทั่วไป ตรงที่มีมูลนิธิไทยรัฐให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาตลอด มีการอบรมผู้บริหาร ครู และให้ความรู้เพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สมัยใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อไล่เหตุการณ์โลกให้ทัน อันนี้เป็นความจำเป็นที่ครูก็ต้องมีความรู้เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียน จุดนี้คือจุดที่คิดว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้เปรียบ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนอื่นไม่ได้ทำ แต่ความที่ส่วนหนึ่งมีมูลนิธิไทยรัฐเข้ามาช่วยทำให้เกิดความพร้อม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) จะได้ประโยชน์กับพี่น้องในบริเวณนี้

ผมในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดตรังเชื่อมั่นว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่มีการก่อตั้งในโอกาสครบ 100 ปี ท่านกำพล วัชรพล จะเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสกับเด็กในพื้นที่นี้ จังหวัดตรังนับได้ว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่ง เพราะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ทั้งจากการจัดอันดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมก็ถือว่าในประเทศไทยหากรวมกรุงเทพฯด้วย 77 จังหวัด สำหรับต่างจังหวัดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นที่ 1 โดยติดอันดับ 4 โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงของประเทศไทย รองจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนเอกชนอีกแห่งที่สอนระดับนานาชาติ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดี

สำหรับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะ-เต่า) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เปิดสอนเมื่อปี 2480 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนรุ่นแรก 30 คน อาศัยถ้ำเป็นห้องเรียนชั่วคราวก่อนพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 223 คน ครู 13 คน

ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับโรงเรียนแห่งนี้เข้ามาอยู่ในโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ด้วยความยินยอมพร้อมใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รวมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ หรือวัดในเตา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน โรงเรียนแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)”

ส่วนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก 9 โรงที่จะทยอยเปิดตามมา ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) อ.เมือง จ.หนองคาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และอีก 3 โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการที่ จ.สกลนคร ชลบุรี สุรินทร์ และปัตตานี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) แห่งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และไทยรัฐกรุ๊ป พร้อมด้วยมูลนิธิไทยรัฐ ที่จะสานปณิธาน นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่กล่าวไว้ว่า

“ต่อไปภายหน้า ถ้าพบคนดีๆ ทำประโยชน์แก่สังคมที่ไหน ถ้าถามและได้รับคำตอบว่าเมื่อเล็กๆ เคยเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วผมจะมีความสุขมาก”.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.