มอบอาคาร กำพล วัชรพล 'ชาตกาล 100 ปี' (คลิป)

“ไทยรัฐ” เริ่มต้นฉลอง 100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล ส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) จ.ตรัง เป็นโรงเรียนแรกใน 10 โรงเรียนที่สร้างเพิ่ม อดีตนายกฯชวน หลีกภัย ขอบคุณแทนคนตรัง

ร.ร.ไทยรัฐ102 กระจายโอกาสเด็กในชนบท

“ไทยรัฐ” เริ่มต้นฉลอง 100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล ส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) จ.ตรัง เป็นโรงเรียนแรกใน 10 โรงเรียนที่สร้างเพิ่ม อดีตนายกฯชวน หลีกภัย ขอบคุณแทนคนตรัง เชื่อช่วยกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กในชนบท

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 มิ.ย. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน 100 ปี กำพล วัชรพล มีนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจและกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด นายสาธิต วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธนนนท์ ลดารัตน์ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้านร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง

นายมานิจกล่าวรายงานว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเกาะเต่า เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2480 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน ใช้ถ้ำเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนมีนักเรียน 223 คน ครู 13 คน เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีนโยบายเพิ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก 10 โรง ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปีชาตกาล นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้นายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงรับเอาโรงเรียนแห่งนี้เข้ามาอยู่ในโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ด้วยความยินยอมพร้อมใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ของครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ หรือวัดในเตา เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอย่างมาก โรงเรียนแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)” ในที่สุด

นายมานิจกล่าวด้วยว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บริจาคเงิน 4.5 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง “อาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล” เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเป็นกว่า 2 แสนบาท และในโอกาสนี้ได้มอบเงินสดอีก 2 แสนบาท เพื่อให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยาแห่งนี้ ให้เป็นทุนประเดิมเพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาค แล้วให้ครูกับผู้ปกครองบริหารมูลนิธิกันเอง โดยนำดอกผลมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ขณะเดียวกันนี้ มูลนิธิไทยรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือพัฒนา ทั้งด้านวิชาการและกายภาพอื่นๆในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 25 โครงการ ตามแผนพัฒนาเช่นเดียวกับโรงเรียน ไทยรัฐวิทยาอื่นๆ

ขณะที่รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวรับมอบอาคารเรียนว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้าน-เกาะเต่า) เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ภาคเอกชนคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐรับเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และให้การอุปการะสนับสนุน ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของคนไทย โดยเฉพาะจังหวัดตรังที่เยาวชนในท้องถิ่นจะได้มีอาคารเรียนเพิ่มเติม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่พอเพียงและทันสมัย ขอขอบคุณและชื่นชมในความร่วมมือ ความมีน้ำใจ เสียสละ และตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ

ด้านนายชวนกล่าวว่า ในฐานะเจ้าของบ้านและในนามของชาวจังหวัดตรังขอขอบคุณที่มูลนิธิไทยรัฐให้เกียรติกับ จ.ตรัง ให้เป็นโรงเรียนแรกใน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนแห่งใหม่ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพราะขณะนี้ประเทศไทยไม่มีปัญหาโรงเรียนขาดแคลน แต่มีปัญหาเรื่องของคุณภาพจนมองว่าการศึกษาไทยล้มเหลว ถูกจัดอันดับอยู่หลังๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือเป็นจุดอ่อน ทั้งๆ ที่เรามีความพร้อมกว่าประเทศอื่นในอาเซียน การเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะได้ประโยชน์เพราะมีมูลนิธิไทยรัฐเข้ามาช่วยพัฒนาตลอด ทำให้ทั้งครูและนักเรียนมีความรู้เพิ่มเติม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ตามโลกได้ทัน

“ในฐานะคนตรังเชื่อมั่นว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) เป็น 1 ใน 10 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดสร้างขึ้นใหม่ จะเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสกับเด็กในพื้นที่ที่ยากจะเข้ามา และทำให้เด็กมีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กที่อื่น เพราะปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์จะลดน้อยลงและมีความพร้อมมากขึ้น ทำให้เด็กมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น” นายชวนกล่าว

จากนั้นนายวัชรได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) แก่ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) และประธานในพิธี รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้แทนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และนายอำเภอห้วยยอด ร่วมเปิดป้ายอาคารเรียน 100 ปี กำพล วัชรพล พร้อมลงนามรับมอบอาคารเรียน

สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) จ.ตรัง นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกในรอบ 20 ปี ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ และเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบ 10 โรงเรียน รวมเป็น 111 โรง ในปี 2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสที่นายกำพล วัชรพล ได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) จ.ตรัง ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นเฉลิมฉลอง 100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.