คนสื่ออาเซียน ยกย่อง‘กำพล’ ร่วมสดุดีผลงานดีเด่น อุทิศเงินเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ครั้งที่ 19 ยกย่องเชิดชูเกียรติ “กำพล วัชรพล” อดีต ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จากผลงานเด่นด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา

ที่ประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ครั้งที่ 19 ยกย่องเชิดชูเกียรติ “กำพล วัชรพล” อดีต ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จากผลงานเด่นด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา ดำเนินงานตามหลักหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา อุทิศเงินกว่า 100 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ และเป็นแหล่งความรู้ให้แก่สื่อมวลชนในอาเซียนและประเทศต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่มาดูงาน ด้านคนสื่ออาเซียนสรุปสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ยุคนี้ถูกโซเชียลมีเดียกระหน่ำ ทำรายได้ ถดถอย แต่ชี้จุดอ่อนสื่อออนไลน์นำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง คนรับข้อมูลเสียหาย ต้องหาทางปรับตัวและแก้ไขกันไป

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ม.ค. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 19 โดยมีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทย นายต่วน หู ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ตลอดจนนักหนังสือพิมพ์ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา รวม 8 ประเทศ เข้าร่วมประชุม มีนายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ผู้แทน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการประชุม พร้อมกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “บทบาทสื่อกับความท้าทายยุค 4.0” ตอนหนึ่งว่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนเข้มแข็งขึ้นมากและก้าวมาเป็นส่วนสำคัญของโลก ทุกวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ หลายครั้งใช้ในทางสร้างสรรค์ บางครั้งเป็นอุปสรรค จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเรามีการใช้โซเชียลมีเดียมาก ประชาชนสามารถสร้างเนื้อหาที่ตัวเองต้องการจะถ่ายทอด และการโพสต์คลิปวีดิโอสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น อุตสาหกรรมสื่อมวลชนตอนนี้กลายเป็นสื่อดิจิทัลไปแล้ว และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น หากสื่อใดสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างมาก

จากนั้น นายอุตตมได้มอบรางวัลภาพข่าวอาเซียน ปีนี้จัดประกวดภาพด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน ผลการตัดสิน ภาพชนะเลิศ ได้แก่ ภาพ “แห่เรือ” ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จากประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ภาพ “สาดน้ำสงกรานต์” ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จากประเทศไทย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ภาพ “สถานที่ท่องเที่ยว” จากประเทศเวียดนาม

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายต่วน หู ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้เปิดการประชุม วาระแรกเป็นการต้อนรับองค์กรสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่ 8 จากนั้น ตัวแทนแต่ละประเทศได้กล่าวรายงานสถานการณ์ของสื่อมวลชนประเทศตัวเองให้ที่ประชุมรับทราบ พบว่าส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาคล้ายๆกัน ในเรื่องการเข้ามาของโซเชียลมีเดีย ทำให้รายได้ของหนังสือพิมพ์ถดถอยลง รวมถึงมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง สร้างความเสียหายให้กับผู้รับข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่ต้องหาทางปรับตัวและหางทางแก้ไขปัญหากันต่อไป

นอกจากนี้ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เสนอวาระพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐ ในโอกาสที่องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) มีมติให้ประกาศยกย่องนายกำพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน และการศึกษา ตามข้อเสนอของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของประเทศมาเลเซีย เกาหลี และเวียดนาม ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 39 ของยูเนสโก เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นตัวแทนกล่าวสดุดีและขอบคุณประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต้ ที่ให้การสนับสนุน พร้อมกับกล่าวว่า เมื่อหลายปีก่อน นายฮิเดอิ ซากาตะ ผู้แทนเอ็นเอชเค ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ได้เป็นตัวแทนกล่าวสดุดีนายกำพล วัชรพล ในที่ประชุมหนังสือพิมพ์โลกที่ประเทศบราซิลไว้ว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวที่ดำเนินงานตามหลักหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา (NIE:newspaper in education) ที่อุทิศเงินเพื่อการศึกษากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา และยังเป็นแหล่งความรู้ให้แก่สื่อมวลชนในอาเซียนและประเทศต่างๆ รวมทั้ง นักเรียน นักศึกษาที่มาเยี่ยมและศึกษาการทำงาน รวมถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆ ปัจจุบัน มูลนิธิไทยรัฐ มี 111 โรงเรียน จากการสร้างเพิ่มในโอกาสครบ 100 ปี จำนวน 10 โรงเรียน จากเดิมที่มีอยู่ 101 โรงเรียน เมื่อกล่าวสดุดีจบแล้ว ที่ประชุมได้เชิญสื่อมวลชนจากชาติต่างๆ ยืนขึ้นและปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายกำพล วัชรพล

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้จัดพิธีมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนคนใหม่ ให้แก่นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปี มีคณะกรรมการบริหารจากประเทศไทยได้แก่นาย ดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี และนายมงคล บางประภา เป็นกรรมการบริหาร จากนั้น ตัวแทนแต่ละประเทศได้ร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพฯในความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในอาเซียนต่อไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.