ยกย่องกำพล วางฐานศึกษา รมว.ศธ.ระบุเป็นตัวอย่างให้สังคมไทย (คลิป)

รมว.ศึกษาธิการ แนะยึด 3 คำสอน “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เป็นหลัก เผยแพร่ผลงาน “กำพล วัชรพล” ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 100 ปีชาตกาล ปี 2562 หลังยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ชูเป็นผู้วางรากฐาน...

รมว.ศึกษาธิการ แนะยึด 3 คำสอน “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เป็นหลัก เผยแพร่ผลงาน “กำพล วัชรพล” ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 100 ปีชาตกาล ปี 2562 หลังยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ชูเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาที่มีคุณภาพลดเหลื่อมล้ำ เป็นตัวอย่างปฏิรูปการศึกษาไทย ขณะที่เจ้าของวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล “กำพล วัชรพล” ชื่นชมเป็นแสงเทียนแห่งปัญญาที่จุดประกายสังคม ยึดเป็นต้นแบบทำงานช่วยเหลือส่วนรวม เผยเตรียมส่งต่อโอกาสให้คนอื่นด้วยการนำเงินช่วยเด็กพิการทางสมอง

เป็นประจำทุกปีที่ในวันที่ 27 ธ.ค. มูลนิธิไทยรัฐ จะจัดงานมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับวิทยานิพนธ์ ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี โดยมีคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานและเหรัญญิก นายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายวัชร วัชรพล นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง โดยมีการแสดงโขนเปิดงานในชุดยกรบ ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการปรับปรุงบทร้องและบทพากย์ใหม่ที่มีการพักรบเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่นายกำพล วัชรพล ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของ โลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

นายมานิจ สุขสมจิตร ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล “กำพล วัชรพล” กล่าวว่า มูลนิธิไทยรัฐจัดงานวัน “กำพล วัชรพล” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐและให้กำเนิดโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกตามข้อเสนอของประเทศไทย ส่วนการมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม มูลนิธิไทยรัฐได้ดำเนินการมาทุกปี เพื่อยกระดับการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีนี้ผลการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ไทย” ของนายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับโล่รางวัล “กำพล วัชรพล” พร้อมเงินสด 2 แสนบาท

ต่อมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษความตอนหนึ่งว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมท่านกำพลและยินดีกับคนไทยรัฐ ตนไปประชุมที่กรุงปารีสในฐานะประธานยูเนสโกของประเทศไทย ตื่นเต้นมากตอนไปลุ้นผล เพราะการที่ยูเนสโกจะประกาศยกย่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่มีการพิจารณารายละเอียดมาก ไม่ใช่เสนอไปแล้ว จะได้ทุกคน สิ่งที่ท่านกำพลได้ให้โอกาสกับเด็กกลายเป็นผลงานให้ประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการได้เรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ที่ตรงกับที่ตนและ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาคิดคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำและคุณภาพ แต่ตนว่าปัญหาจริงๆของการศึกษาไทยคือเรื่องของคุณภาพ โดยมีความเหลื่อมล้ำเป็นสาเหตุ ประเทศไทยมีคนเก่งเยอะแต่เมื่อมีการประเมินคุณภาพกลับต่ำเพราะเรามีความเหลื่อมล้ำ ถ้าเราทำเหตุให้ถูก ผลก็จะถูก ท่านกำพลทำในสิ่งที่ถูกต้องคือการให้โอกาสกับเด็ก ไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสเท่าเด็กในเมือง เข้าเรียนที่ไหนก็มีคุณภาพเหมือนกันหมด ท่านกำพลได้วางรากฐานและทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ประเทศไทยจะทำแบบนี้ได้หรือไม่ต้องรอดู

“เมื่อเร็วๆนี้ผมได้พบกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เรียนถามว่า อยู่กับในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านสอนให้เรียนรู้อะไร ท่านบอกกับผมว่าเยอะมาก แต่สรุปแล้วมี 3 ข้อที่พระองค์ท่านบอกคือ มองสิ่งที่ฉันทำ จดสิ่งที่ฉันพูดและสรุปสิ่งที่ฉันคิด ผมถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ท่านคิดอะไร ดร.สุเมธบอกในหลวง ร.9 ทรงคิดดังเวลาทำอะไรก็จะอธิบาย ดังนั้น อีก 2 ปีที่เราจะเฉลิมฉลองในโอกาส 100 ปีชาตกาล ในปี 2562 เราต้องทำ 3 ข้อคือ ต้องมองสิ่งที่ท่านทำ จดสิ่งที่ท่านพูด และสรุปสิ่งที่ท่านคิด ผมคิดว่าสิ่งนั้นคือการให้โอกาสกับคนด้อยโอกาส ขอแสดงความยินดีกับชาวไทยรัฐและในนามประเทศไทยและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสได้เห็นตัวอย่าง ได้มอง ได้จดและสรุปสิ่งที่ท่านทำเพื่อเผยแพร่ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป” รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ต่อจากนั้น นางยิ่งลักษณ์ได้มอบรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ให้กับนายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่นางพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันผลิตบัณฑิตคุณภาพ จากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น และโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ

ด้านนายวัชระ ผู้คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตที่ได้รางวัลนี้เพราะในวงการสื่อมวลชน รางวัลกำพล วัชรพล ถือเป็นรางวัลที่สูงสำหรับงานเขียนด้านนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2550 เคยได้รับรางวัลชมเชยมาแล้ว หัวใจสำคัญของรางวัลนี้ ไม่ใช่เงินรางวัลแต่คือความภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดเป็นความมุมานะ อุตสาหะ และพยายาม ที่จะเขียนดุษฎีนิพนธ์ให้มีคุณภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อวงการสื่อมวลชน ได้ศึกษาประวัติของท่านกำพล วัชรพล ท่านเปรียบเหมือนแสงเทียนแห่งปัญญาที่คอยจุดประกายความคิดให้แก่สังคมไทย คุณความดีของท่านเป็นที่ประจักษ์ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก จนได้รับรางวัลจากยูเนสโก ถือเป็นคนไทยคนที่ 28 เป็นสามัญชนคนที่ 6 และเป็นคนเอเชียคนเดียวในปีนี้ สะท้อนให้เห็นคุณค่าที่สูงมาก จะยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงานและให้ความช่วยเหลือสังคม รางวัลที่ได้รับส่วนหนึ่งจะนำไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ อีกส่วนจะนำไปมอบให้เด็กพิการทางสมองเพื่อส่งต่อโอกาสให้คนอื่น เหมือนที่ท่านกำพลและมูลนิธิไทยรัฐได้มอบโอกาสให้ ส่วนวิทยานิพนธ์ปัจจัย ที่ส่งผลต่อเสรีภาพหนังสือพิมพ์มีเพียงปัจจัยเดียว คือความเป็นนักวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ์เอง ที่ต้องตระหนักถึงจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพ และการที่มีความสามัคคีกันอย่างมืออาชีพ

นอกจากนี้ นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 คนที่ 2 ของไทย ยังได้ปาฐกถาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานตอนหนึ่ง ในงานวัน “กำพล วัชรพล” ประจำปี 2560 ว่า มาจากครอบครัวแตกแยกและยากจน ต้องทำงานหารายได้ตั้งแต่มัธยมต้น แต่ไม่เคยเสียการเรียน กระทั่งได้มาเป็นครู เพียงเพราะให้มีงานทำไปวันๆ จุดเปลี่ยนที่ทำให้เป็นครูจนถึงปัจจุบัน คือการได้รับทุนภูมิพล ทุนจากในหลวงรัชกาลที่ 9 แม้ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการชดใช้ทุนคืน แต่คิดว่าใครก็ตามที่ได้รับทุนนี้ให้ชดใช้ทุนไปตลอดชีวิตก็ใช้ไม่หมด จึงเป็นครูจนเกษียณอายุราชการและนักเรียนที่สอนจะเน้นให้ความสำคัญกับเด็กหลังห้องหรือเด็กนอกห้อง เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับโอกาส โดยครูต้องหาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีจุดยืนในสังคมให้ได้ การทำเช่นนี้แม้จะเหนื่อยแต่ได้ประโยชน์จากการทำให้เด็กได้มีวิถีชีวิตที่ดีคือกำไรของครูที่ไม่ได้ขาดทุน

นายจิรัฏฐ์กล่าวด้วยว่า การเป็นครูต้องหาปัญหาให้เจอ แล้วอย่านั่งมองปัญหา แต่ต้องแก้ให้เป็นองค์รวม เป็นระบบ ไม่ใช่แก้เป็นรายวัน ถือเป็นความท้าทายที่ต้องต่อสู้ ส่วนปัญหาการศึกษาที่คนมักจะมองเป็นเพราะนโยบายนั้น คิดว่าไม่เกี่ยว หากเราเข้าใจถึงวิชาที่สอน แต่เรามักมองสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาและนำเป็นข้ออ้างโดยไม่พยายามแก้ไข เชื่อว่าครูสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้ดีขึ้นได้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.